Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt ngày mai

15/06/2000 về 57050 sau đó 16/06/2000 về 47301
23/11/2000 về 83150 sau đó 24/11/2000 về 49158
30/07/2001 về 72950 sau đó 31/07/2001 về 61595
17/02/2002 về 26450 sau đó 18/02/2002 về 50388
02/07/2002 về 26550 sau đó 03/07/2002 về 35710
27/10/2002 về 84650 sau đó 28/10/2002 về 35827
12/12/2002 về 84450 sau đó 13/12/2002 về 43048
14/12/2002 về 12850 sau đó 15/12/2002 về 53972
13/01/2003 về 74750 sau đó 14/01/2003 về 67818
19/03/2003 về 79350 sau đó 20/03/2003 về 21018
09/04/2003 về 51550 sau đó 10/04/2003 về 72450
10/04/2003 về 72450 sau đó 11/04/2003 về 42168
10/06/2003 về 62150 sau đó 11/06/2003 về 15021
24/07/2003 về 31150 sau đó 25/07/2003 về 51616
07/08/2003 về 73750 sau đó 08/08/2003 về 60421
01/04/2004 về 85650 sau đó 02/04/2004 về 60344
18/04/2004 về 02550 sau đó 19/04/2004 về 31788
25/07/2004 về 24550 sau đó 26/07/2004 về 25579
25/10/2004 về 16150 sau đó 26/10/2004 về 24558
17/11/2004 về 02950 sau đó 18/11/2004 về 14849
10/12/2004 về 02250 sau đó 11/12/2004 về 21489
14/02/2005 về 06450 sau đó 15/02/2005 về 51681
01/06/2005 về 44950 sau đó 02/06/2005 về 74443
01/01/2006 về 26850 sau đó 02/01/2006 về 99465
31/01/2007 về 76850 sau đó 01/02/2007 về 72670
25/07/2007 về 22050 sau đó 26/07/2007 về 18728
14/03/2008 về 82050 sau đó 15/03/2008 về 61118
13/07/2008 về 93450 sau đó 14/07/2008 về 41511
29/08/2008 về 57750 sau đó 30/08/2008 về 17629
18/02/2009 về 40250 sau đó 19/02/2009 về 52150
19/02/2009 về 52150 sau đó 20/02/2009 về 74652
26/03/2009 về 92450 sau đó 27/03/2009 về 81606
23/04/2009 về 93250 sau đó 24/04/2009 về 61842
07/06/2009 về 27150 sau đó 08/06/2009 về 78937
01/07/2009 về 92550 sau đó 02/07/2009 về 37386
12/07/2009 về 71750 sau đó 13/07/2009 về 17518
24/07/2009 về 29050 sau đó 25/07/2009 về 06732
09/10/2009 về 39750 sau đó 10/10/2009 về 28801
06/01/2010 về 07150 sau đó 07/01/2010 về 86471
12/02/2011 về 09850 sau đó 13/02/2011 về 98026
21/01/2012 về 25750 Ngày 22/01/2012 không quay thưởng.
25/08/2012 về 72850 sau đó 26/08/2012 về 32198
19/09/2012 về 43850 sau đó 20/09/2012 về 50568
10/04/2013 về 00350 sau đó 11/04/2013 về 27626
04/05/2013 về 54550 sau đó 05/05/2013 về 27857
22/05/2013 về 18450 sau đó 23/05/2013 về 25852
14/09/2013 về 03950 sau đó 15/09/2013 về 93385
07/07/2014 về 44050 sau đó 08/07/2014 về 09536
28/01/2015 về 43550 sau đó 29/01/2015 về 54556
10/03/2015 về 91950 sau đó 11/03/2015 về 36017
02/08/2015 về 15650 sau đó 03/08/2015 về 60895
24/01/2016 về 29150 sau đó 25/01/2016 về 11704
22/03/2016 về 66350 sau đó 23/03/2016 về 98752
21/05/2016 về 75850 sau đó 22/05/2016 về 06448
08/07/2016 về 69450 sau đó 09/07/2016 về 31202
16/09/2016 về 13850 sau đó 17/09/2016 về 54005
23/03/2017 về 06750 sau đó 24/03/2017 về 80732
16/11/2017 về 24750 sau đó 17/11/2017 về 35408
30/11/2017 về 51750 sau đó 01/12/2017 về 35516
25/04/2018 về 26550 sau đó 26/04/2018 về 92986
18/10/2018 về 22850 sau đó 19/10/2018 về 91214
15/12/2018 về 22750 sau đó 16/12/2018 về 60310
03/05/2019 về 12050 sau đó 04/05/2019 về 63371
20/01/2020 về 12850 sau đó 21/01/2020 về 38897
24/04/2020 về 69550 sau đó 25/04/2020 về 46625
17/12/2020 về 12950 sau đó 18/12/2020 về 27054
31/12/2020 về 42050 sau đó 01/01/2021 về 78885
12/05/2021 về 49650 sau đó 13/05/2021 về 68664
31/05/2021 về 18650 sau đó 01/06/2021 về 57266
08/10/2021 về 43550 sau đó 09/10/2021 về 31156
13/03/2022 về 66650 sau đó 14/03/2022 về 48563
14/07/2022 về 32850 sau đó 15/07/2022 về 38114
06/10/2022 về 26450 sau đó 07/10/2022 về 13037
13/09/2023 về 56650 sau đó 14/09/2023 về 59722
29/10/2023 về 38050 sau đó 30/10/2023 về 34684
16/04/2024 về 96850 sau đó 17/04/2024 về 90289

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 50 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
892841
221372
142631
562661
641852
541251
971712
102862
162081
322051
021482
523041
952171
361571
262682
981012
184421
061502
291111
281701
651431
811491
582791
882441
212721
271

Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0754
11288
2997
3527
4678
51177
66116
75611
810157
94510

Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Chạm đầu : 1(12 lần) - 5(11 lần) - 8(10 lần) - 2(9 lần) - 0(7 lần) - 6(6 lần) - 4(6 lần) - 7(5 lần) - 3(5 lần) - 9(4 lần)
Chạm đuôi : 8(15 lần) - 6(11 lần) - 2(9 lần) - 1(8 lần) - 5(7 lần) - 4(7 lần) - 7(6 lần) - 9(5 lần) - 0(5 lần) - 3(2 lần)
Tổng : 7(11 lần) - 9(10 lần) - 4(8 lần) - 1(8 lần) - 3(7 lần) - 8(7 lần) - 5(7 lần) - 2(7 lần) - 6(6 lần) - 0(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 50 vào Thứ 2

Ngày 01/06/2021 giải đặc biệt về 57266 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 21/01/2020 giải đặc biệt về 38897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 08/07/2014 giải đặc biệt về 09536 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 15/02/2005 giải đặc biệt về 51681 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 26/10/2004 giải đặc biệt về 24558 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 14/01/2003 giải đặc biệt về 67818 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 31/07/2001 giải đặc biệt về 61595 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/06 sau khi ra 50 vào ngày 24/06

Ngày 25/06/2000 giải đặc biệt về 23281 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 25/06/2001 giải đặc biệt về 95491 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 25/06/2002 giải đặc biệt về 36683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 25/06/2003 giải đặc biệt về 37636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 25/06/2004 giải đặc biệt về 00061 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 25/06/2005 giải đặc biệt về 20482 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 25/06/2006 giải đặc biệt về 49126 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 25/06/2007 giải đặc biệt về 97323 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 25/06/2008 giải đặc biệt về 29366 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 25/06/2009 giải đặc biệt về 88683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 25/06/2010 giải đặc biệt về 84894 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 25/06/2011 giải đặc biệt về 60579 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 25/06/2012 giải đặc biệt về 67340 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 25/06/2013 giải đặc biệt về 90757 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 25/06/2014 giải đặc biệt về 81557 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 25/06/2015 giải đặc biệt về 83019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 25/06/2016 giải đặc biệt về 24409 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 25/06/2017 giải đặc biệt về 48396 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 25/06/2018 giải đặc biệt về 01883 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 25/06/2019 giải đặc biệt về 53768 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 25/06/2020 giải đặc biệt về 46982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 25/06/2021 giải đặc biệt về 25985 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 25/06/2022 giải đặc biệt về 36768 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 25/06/2023 giải đặc biệt về 63634 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7

Bài viết mới