Soi cầu loto theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/06/2024
Đầu 0 00 3 lần 02 7 lần 03 7 lần 04 16 lần 05 11 lần 06 1 lần 07 3 lần 08 2 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 5 lần 12 3 lần 13 4 lần 14 6 lần 15 8 lần 16 4 lần 17 1 lần 18 3 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 7 lần 21 4 lần 22 7 lần 23 9 lần 24 11 lần 25 8 lần 26 4 lần 27 2 lần 28 2 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 1 lần 32 4 lần 33 3 lần 34 6 lần 35 4 lần 36 2 lần 37 4 lần 38 2 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 3 lần 42 10 lần 43 9 lần 44 14 lần 45 14 lần 46 4 lần 47 3 lần 48 2 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 9 lần 51 8 lần 52 14 lần 53 16 lần 54 21 lần 55 15 lần 56 10 lần 57 15 lần 58 4 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 4 lần 61 5 lần 62 6 lần 63 6 lần 64 13 lần 65 8 lần 66 3 lần 67 4 lần 68 1 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 6 lần 72 3 lần 73 3 lần 74 8 lần 75 7 lần 76 3 lần 77 1 lần 78 1 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 1 lần 82 3 lần 83 2 lần 84 2 lần 85 2 lần 86 1 lần 87 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 92 1 lần 95 1 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 05/12/2022
ĐB 13454
G.1 99442
G.2 86182 23838
G.3 83464 48820 30683 55403 87940 69185
G.4 9528 9318 0371 6934
G.5 9092 0654 5542 1536 7600 1112
G.6 360 056 159
G.7 41 70 91 63
Loto : 54, 42, 82, 38, 64, 20, 83, 03, 40, 85, 28, 18, 71, 34, 92, 54, 42, 36, 00, 12, 60, 56, 59, 41, 70, 91, 63
XSMB Thứ 2, 28/11/2022
ĐB 65507
G.1 90987
G.2 23237 17499
G.3 96896 65083 98122 79833 61991 81641
G.4 3317 8046 3130 6290
G.5 8207 5400 1972 6506 6648 3190
G.6 237 566 975
G.7 00 38 53 46
Loto : 07, 87, 37, 99, 96, 83, 22, 33, 91, 41, 17, 46, 30, 90, 07, 00, 72, 06, 48, 90, 37, 66, 75, 00, 38, 53, 46
XSMB Thứ 2, 21/11/2022
ĐB 52091
G.1 32734
G.2 23946 43525
G.3 86711 73926 59382 58525 08199 09891
G.4 7508 4247 6600 5785
G.5 7051 9777 2130 6304 7143 3659
G.6 753 767 938
G.7 96 25 69 47
Loto : 91, 34, 46, 25, 11, 26, 82, 25, 99, 91, 08, 47, 00, 85, 51, 77, 30, 04, 43, 59, 53, 67, 38, 96, 25, 69, 47
XSMB Thứ 2, 14/11/2022
ĐB 12834
G.1 95078
G.2 64989 79753
G.3 09206 10621 79349 82053 44176 51792
G.4 6421 8306 4577 6605
G.5 4788 8183 3490 4452 9313 4353
G.6 814 440 471
G.7 56 67 31 42
Loto : 34, 78, 89, 53, 06, 21, 49, 53, 76, 92, 21, 06, 77, 05, 88, 83, 90, 52, 13, 53, 14, 40, 71, 56, 67, 31, 42

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết mới