Thống kê theo ngày

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
75(4 lần); 59(3 lần); 09(3 lần); 46(3 lần); 98(3 lần); 96(3 lần); 52(2 lần); 48(2 lần); 33(2 lần); 24(2 lần); 25(2 lần); 32(2 lần); 41(2 lần); 69(2 lần); 88(2 lần); 89(2 lần); 90(2 lần); 80(2 lần); 78(2 lần); 22(2 lần); 76(2 lần); 65(2 lần); 49(2 lần); 12(2 lần); 07(2 lần); 17(2 lần); 03(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
54(0 lần); 68(0 lần); 11(0 lần); 44(0 lần); 55(0 lần); 16(0 lần); 73(0 lần); 70(0 lần); 71(0 lần); 81(0 lần);

Bài viết mới