Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,722,113,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,970,457,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #001051
17 25 31 35 41 42 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,120 500,000
Giải ba 21,119 50,000
Kỳ quay thưởng: #001050
01 10 29 34 43 55 49
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 956 500,000
Giải ba 19,508 50,000
Kỳ quay thưởng: #01049
20 23 27 36 38 44 52
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,184 500,000
Giải ba 22,913 50,000
Kỳ quay thưởng: #001048
05 10 14 20 26 51 36
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 927 500,000
Giải ba 20,160 50,000
Kỳ quay thưởng: #001047
08 39 45 47 49 51 16
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 16,402 50,000
Kỳ quay thưởng: #001046
13 16 21 30 32 39 53
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18,295 50,000

Bài viết mới