Xổ Số Power 655 Thứ 5

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 20/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001050
01 10 29 34 43 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 956 500,000
Giải ba 19,508 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 13/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001047
08 39 45 47 49 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 16,402 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001044
18 26 38 39 47 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 772 500,000
Giải ba 17,171 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 30/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001041
04 07 08 12 23 31 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,053,378,900
Jackpot 2 1 4,674,090,000
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,092 500,000
Giải ba 19,617 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001038
08 12 42 47 51 52 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,733,638,750
Jackpot 2 0 3,971,896,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 627 500,000
Giải ba 14,273 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001035
20 25 27 39 45 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,985,134,550
Jackpot 2 0 3,222,062,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 538 500,000
Giải ba 12,439 50,000

Bài viết mới