Max3D Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 4 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 19/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00660
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 260 340 1tr
Nhất 597 845 507 434 350N
Nhì 330 387 765 210N
589 366 159
Ba 368 768 090 253 100N
847 892 125 537

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 12/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00657
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 812 889 1tr
Nhất 477 756 072 724 350N
Nhì 493 222 779 210N
827 101 319
Ba 985 473 706 070 100N
606 321 027 638

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 05/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00654
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 147 043 1tr
Nhất 683 484 064 243 350N
Nhì 943 773 276 210N
937 358 834
Ba 119 786 691 514 100N
227 207 747 726

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 29/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00651
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 126 368 1tr
Nhất 477 410 745 611 350N
Nhì 098 608 206 210N
528 836 750
Ba 625 520 657 322 100N
617 029 466 470

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 22/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00648
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 691 493 1tr
Nhất 066 566 928 691 350N
Nhì 096 541 183 210N
645 195 093
Ba 411 564 679 472 100N
579 625 802 469

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 15/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00644
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 887 388 1tr
Nhất 883 167 854 931 350N
Nhì 510 133 637 210N
876 075 756
Ba 193 683 756 800 100N
682 877 807 163

Bài viết mới