Max3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 6 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 21/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00661
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 188 057 1tr
Nhất 550 607 554 264 350N
Nhì 512 904 410 210N
068 248 369
Ba 858 835 115 459 100N
365 150 855 288

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 14/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00658
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 689 870 1tr
Nhất 686 881 543 581 350N
Nhì 415 870 959 210N
244 994 412
Ba 219 779 161 503 100N
468 577 577 096

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 07/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00655
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 391 538 1tr
Nhất 394 550 409 724 350N
Nhì 523 112 873 210N
266 912 383
Ba 554 255 635 487 100N
119 165 100 551

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 31/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00652
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 146 041 1tr
Nhất 641 008 928 874 350N
Nhì 067 472 175 210N
755 872 170
Ba 855 089 098 630 100N
707 286 096 019

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 24/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00649
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 479 465 1tr
Nhất 780 250 206 786 350N
Nhì 362 233 606 210N
552 222 075
Ba 209 706 218 094 100N
500 445 480 018

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 17/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00646
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 193 750 1tr
Nhất 202 250 007 800 350N
Nhì 499 570 233 210N
548 604 739
Ba 047 966 682 748 100N
494 549 052 659

Bài viết mới